ANGIELSKI W WETERYNARII

Czas trwania kursu: 23h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem zaliczeniowym.

W wyniku realizacji szkolenia w czasie zajęć teoretycznych, kursant uzyska wiedzę na temat:

TEMATYKA KURSU

Moduł I  Wstęp
Praca w Polsce, a w Wielkiej Brytanii – różnice i podobieństwa. Jak wyglądają studia w UK, od czego zacząć i jak znaleźć pracę – przydatne informacje.

Moduł II Podstawowe nazewnictwo

Część I Zwierzęta i odpowiednia nomenklatura

Część II Lecznice weterynaryjne, formy leków, badanie kliniczne pacjenta

Moduł III Anatomia i fizjologia

Część I Podstawowe informacje dotyczące anatomii, układ powłokowy, szkieletowy i mięśniowy.

Część II Układ oddechowy, pokarmowy, krwionośny i limfatyczny.

Część III Układ moczowy, rozrodczy, hormonalny, nerwowy i narządy zmysłów.

Moduł IV Objawy, choroby wewnętrzne i zakaźne występujące u zwierząt.

Część I Rodzaje chorób oraz towarzyszące im objawy – cz. I

Część II  choroby oraz towarzyszące im objawy – cz. II

Część III Zwroty używane w medycynie weterynarynej

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs przeznaczony dla:

– personelu weterynaryjnego zaczynającego swoją pracę za granicą oraz osób, które pragną pogłębić zakres słownictwa związanego z medycyną weterynaryjną

– studentów medycyny weterynaryjnej, zootechników pragnących poszerzyć zasób słownictwa medycznego lub szykujących się na wymianę zagraniczną

– absolwentów i uczniów Techników Weterynaryjnych, którzy w sposób szczegółowy chcą poszerzyć słownictwo angielskie związane ze zwierzętami i weterynarią

– osób pracujących ze zwierzętami, którzy chcą poznać słownictwo związane m.in. ze zwierzętami, a także ich anatomią, fizjologią oraz objawami i nazwami chorób

– hodowców, pasjonatów i właścicieli zwierząt, którzy przebywają poza granicami Polski

CEL KURSU

Przygotowanie Kursantów z zakresu słownictwa obejmującego anatomię i fizjologię zwierząt. W kursie opisano różne gatunki zwierząt, ich podziały, a także podstawowe słownictwo związane z wyposażeniem lecznicy. Ponadto w kursie znajdziesz słownictwo opisujące najczęstsze objawy oraz choroby z podziałem na poszczególne układy spotykane w organizmie zwierzęcym. Kursanci będą również mogli zapoznać się ze zwrotami często używanymi podczas wizyty pacjenta u lekarza weterynarii. Kurs przygotowuje zarówno właścicieli, jak i osoby pragnące pracować za granicą, w podstawowe słownictwo związane z pracą w placówkach weterynaryjnych.

Cena: 139 zł

KUP TERAZ!