PODSTAWY ZOOFIZJOTERAPII

Czas trwania kursu: 40h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem zaliczeniowym.

W terminie 14 dni od daty zdania wszystkich testów, uczestnik otrzymuje zaświadczenie poświadczające odbycie kursu,

W wyniku realizacji szkolenia w czasie zajęć teoretycznych, kursant uzyska wiedzę na temat:

 • anatomii zwierząt,
 • fizjologii zwierząt,
 • chorób zwierząt związanych z układem kostnym,
 • zagadnienia i aspekty związane z pracą zoofizjoterapeuty,
 • podstawowe zabiegi wykonywane w zoofizjoterapii,
 • omówienie wskazań i przeciwskazań do zabiegów zoofizjoterapeutycznych,
 • omówienie hydroterapii.

TEMATYKA KURSU:

Kurs składa się z pięciu modułów:

MODUŁ I: ANATOMIA – UKŁAD RUCHU

MODUŁ 2: OCENA FIZJOTERAPEUTYCZNA ZWIERZĄT

MODUŁ III – TECHNIKI I METODY LECZENIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO

MODUŁ IV – HYDROTERAPIA

MODUŁ V – WYBRANE SCHORZENIA PSÓW I KONI

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS:

Kurs przeznaczony dla:

– weterynarzy zaczynających swoją przygodę z fizjoterapią

– absolwentów Techników Weterynaryjnych oraz zootechników, którzy w sposób szeroki i szczegółowy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aspekty fizjoterapii zwierząt towarzyszących

– osób zaczynających pracę w zoofizjoterapii pragnących zdobyć podstawową wiedzę na temat głównych metod wykorzystywanych w fizjoterapii zwierzęcej

– pasjonatów i właścicieli zwierząt, których pupile wymagają rehabilitacji

– laików pragnących dowiedzieć się czegoś więcej na temat fizjoterapii zwierząt towarzyszących

CELEM FIZJOTERAPII JEST:

 • polepszenie jakości życia,
 • redukcja bólu,
 • przyspieszanie procesu zdrowienia po zabiegach chirurgicznych, kontuzjach, chorobach neurologicznych,
 • pomoc pacjentom geriatrycznym, którzy są chorzy na choroby związane z wiekiem.

CEL KURSU:

Przygotowanie Kursantów do rozpoczęcia pracy związanej z fizjoterapią zwierząt. Zapoznanie Kursantów oraz przygotowanie merytoryczne z aspektami anatomii i fizjologii aparatu ruchowego zwierząt, głównymi problemami zdrowotnymi związanych głównie z chorobami układu kostnego i mięśniowego. Na kursie zostaną również  omówione najważniejsze metody oraz zabiegi wykorzystywane w zoofizjoterapii zwierząt. Kurs Zoofizjoterapia dotyczy zwierząt towarzyszących- psów, kotów, koni, natomiast zdobytą wiedzę można wykorzystać do innych zwierząt potrzebujących rehabilitacji.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu,listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Cena: 279 zł

KUP TERAZ!