RATOWNIK ZWIERZĄT

Czas trwania kursu: 36h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem zaliczeniowym.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu drogą pocztową do 7 dni roboczych.

W wyniku realizacji szkolenia w czasie zajęć teoretycznych, kursant uzyska wiedzę na temat:

 1. Podstaw anatomii i fizjologii psów, kotów i zwierząt egzotycznych
 2. Behawioryzmu i mechanizmu zachowań psów i kotów
 3. Zagadnień prawnych dotyczących ratownictwa weterynaryjnego
 4. Pomocy w przypadku stanów nagłych przewodu pokarmowego
 5. Postępowania we wstrząsie, hipertermii, hipotermii i w stanach drgawkowych
 6. Nabędzie umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 7. Współpracy z lekarzem weterynarii w czasie akcji ratunkowej

TEMATYKA KURSU

Kurs składa się z trzech modułów:

 • Moduł 1 – Anatomia i fizjologia
 • Moduł 2 – Badanie kliniczne, nagłe przypadki
 • Moduł 3 – Podstawowe zabiegi weterynaryjne

Czas trwania kursu: 36 godzin

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

  Kurs przeznaczony dla:
 • Hodowców i pasjonatów zwierząt, chcących nabyć wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Absolwentów Techników Weterynaryjnych, którzy w sposób szeroki i szczegółowy chcą poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne zagadnienia związane z pracą w lecznicy weterynaryjnej
 • Osób zatrudnionych lub szukających zatrudnienia w gabinetach weterynaryjnych, schroniskach, hotelach, towarzystwach opieki nad zwierzętami jako personel ratowniczy
 • Zootechników i innych osób zajmujących się zwierzętami w swojej pracy zawodowej
 • Behawiorystów i szkoleniowców, chcących poszerzać swoje kwalifikacje i podnosić poziom bezpieczeństwa prowadzonych przez siebie zajęć

CEL KURSU

Kurs obejmuje merytoryczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy zwierzętom w różnych sytuacjach zagrożenia. Kursant otrzyma wystarczająca wiedzę teoretyczną z zakresu anatomii, fizjologii i etologii zwierząt towarzyszących oraz wybranych stanów nagłych zwierząt towarzyszących. Dodatkowo pozna zagadnienia związane z udzielaniem pomocy, nauczy się dbać o bezpieczeństwo własne i otoczenia w czasie akcji ratunkowej.

Kurs przedstawia odpowiednie zagadnienia oraz informacje z podstaw pierwszej pomocy zwierząt towarzyszących.  Należy jednak pamiętać, że stany nagłe są stanami zagrażającymi życiu, w których bardzo często potrzebna jest szybka specjalistyczna konsultacja lekarza weterynarii oraz wykonanie odpowiednich zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych. W stanach nagłych zaleca się szybko kontakt z najbliższą placówka weterynaryjną, co niejednokrotnie ratuje życie zwierzęcia. Kurs ma charakter tylko doszkalający i nie daje uprawień do wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych, które możliwe są po ukończeniu odpowiednich studiów i  zdania egzaminów na kierunku Medycyna weterynaryjna ( dające tytuł lek.wet.) oraz Technikum weterynaryjnego ( dające tytuł technika weterynarii).

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Cena: 219 zł

KUP TERAZ!