RATOWNIK ZWIERZĄT

Czas trwania kursu: 36h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem zaliczeniowym.

W terminie 14 dni od daty zdania wszystkich testów, uczestnik otrzymuje zaświadczenie poświadczające odbycie kursu, zgodnie z wytycznymi MEN oraz certyfikat.

W wyniku realizacji szkolenia w czasie zajęć teoretycznych, kursant uzyska wiedzę na temat:

 1. Podstaw anatomii i fizjologii psów, kotów i zwierząt egzotycznych
 2. Behawioryzmu i mechanizmu zachowań psów i kotów
 3. Zagadnień prawnych dotyczących ratownictwa weterynaryjnego
 4. Pomocy w przypadku stanów nagłych przewodu pokarmowego
 5. Postępowania we wstrząsie, hipertermii, hipotermii i w stanach drgawkowych
 6. Nabędzie umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 7. Współpracy z lekarzem weterynarii w czasie akcji ratunkowej

TEMATYKA KURSU

Kurs składa się z trzech modułów:

 • Moduł 1 – Anatomia i fizjologia
 • Moduł 2 – Badanie kliniczne, nagłe przypadki
 • Moduł 3 – Podstawowe zabiegi weterynaryjne

Czas trwania kursu: 36 godzin

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

  Kurs przeznaczony dla:
 • Hodowców i pasjonatów zwierząt, chcących nabyć wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Absolwentów Techników Weterynaryjnych, którzy w sposób szeroki i szczegółowy chcą poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne zagadnienia związane z pracą w lecznicy weterynaryjnej
 • Osób zatrudnionych lub szukających zatrudnienia w gabinetach weterynaryjnych, schroniskach, hotelach, towarzystwach opieki nad zwierzętami jako personel ratowniczy
 • Ratowników weterynaryjnych
 • Absolwentów liceum/technikum poszerzających swoją wiedzę przed wyborem studiów lub szukający praktyk w gabinetach weterynaryjnych
 • Pracownicy placówek ratowniczych
 • Zootechników i innych osób zajmujących się zwierzętami w swojej pracy zawodowej
 • Behawiorystów i szkoleniowców, chcących poszerzać swoje kwalifikacje i podnosić poziom bezpieczeństwa prowadzonych przez siebie zajęć

CEL KURSU

Kurs obejmuje merytoryczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy zwierzętom w różnych sytuacjach zagrożenia. Kursant otrzyma wystarczająca wiedzę teoretyczną z zakresu anatomii, fizjologii i etologii zwierząt towarzyszących, pozna prawne zagadnienia związane z udzielaniem pomocy, nauczy się dbać o bezpieczeństwo własne i otoczenia w czasie akcji ratunkowej.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach wg MEN – ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Cena: 219 zł

KUP TERAZ!