ASYSTENT LEKARZA WETERYNARII

Czas trwania kursu: 60h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem zaliczeniowym.

W terminie 14 dni od daty zdania wszystkich testów, uczestnik otrzymuje zaświadczenie poświadczające odbycie kursu, zgodnie z wytycznymi MEN oraz certyfikat.

W wyniku realizacji szkolenia w czasie zajęć teoretycznych, kursant uzyska wiedzę na temat:

 • Podstaw anatomii i fizjologii psów, kotów i zwierząt egzotycznych
 • Behawioryzmu i mechanizmu zachowań psów i kotów
 • Typów użytkowych psów
 • Postępowania ze zwierzętami w lecznicy weterynaryjnej – metody poskramiania, badanie, podstawowe zabiegi
 • Asysty chirurgicznej i opieki pooperacyjnej
 • Podstaw działalności laboratoryjnej, przeprowadzania badań mikroskopowych, maszynowych i parazytologicznych
 • Podstawowych zabiegów weterynaryjnych wykonywanych najczęściej w gabinetach weterynaryjnych – sterylizacje, kastracje, szycie i opatrywanie ran, wlewy dożylne, intubacja, sondowanie, cewnikowanie, techniki znieczuleń, tlenoterapia
 • Żywienia zwierząt chorych oraz opieki nad pacjentem hospitalizowanym
 • Chorób zakaźnych zwierząt i zoonoz z głównym naciskiem na sposoby zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych

TEMATYKA KURSU

Kurs składa się z pięciu modułów:

 • Moduł 1 – Anatomia i fizjologia
 • Moduł 2 – Badanie kliniczne, diagnostyka laboratoryjna
 • Moduł 3 – Choroby i farmakologia
 • Moduł 4 – Chirurgia, zabiegi
 • Moduł 5 – Nagłe przypadki

Czas trwania kursu: 60 godzin

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

  Kurs przeznaczony dla:

 • absolwentów Techników Weterynaryjnych, którzy w sposób szeroki i szczegółowy chcą poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne zagadnienia związane z pracą w lecznicy weterynaryjnej
 • osób zatrudnionych lub szukających zatrudnienia w gabinetach weterynaryjnych jako personel pomocniczy
 • ratowników weterynaryjnych
 • absolwentów liceum/technikum poszerzających swoją wiedzę przed wyborem studiów lub szukający praktyk w gabinetach weterynaryjnych
 • zootechników i innych osób zajmujących się zwierzętami w swojej pracy zawodowej

CEL KURSU

Przygotowanie Kursantów do wykonywania czynności związanych z pracą lecznicy weterynaryjnej, pomoc w zabiegach weterynaryjnych, prowadzenie dokumentacji. Merytoryczne przygotowanie Kursanta do kontaktu z pacjentem w lecznicy weterynaryjnej, udzielania pierwszej pomocy, samodzielnego wykonywania prostych zabiegów w czasie wizyty. Kursant zdobędzie wiedzę dotyczącą żywienia i utrzymania zwierząt domowych.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach wg MEN – ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Cena: 249 zł

KUP TERAZ!