PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Czas trwania kursu: 30h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem cząstkowym.

Kurs kończy się ogólnym testem sprawdzającym wiedzę (online).

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu drogą pocztową do 7 dni roboczych.

TEMATYKA KURSU

Kurs składa się z pięciu modułów:

  • Moduł 1 Pięć kroków sprzedaży
  • Moduł 2 Charakterystyka rynków i produktów
  • Moduł 3 Klienci
  • Moduł 4 Rozmowy handlowe
  • Moduł 5  Przedstawiciel handlowy

Czas trwania kursu: 30 godzin

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs przeznaczony jest dla pracujących lub zamierzając podjąć pracę na stanowisku Przedstawiciela handlowego. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi pojęciami marketingu, zadaniami stojącymi przed PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM, zasadami sprzedaży i negocjacji, zyskując tym samym wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu. Przedstawiciela handlowego i negocjatora handlowego.

GDZIE MOŻNA PODJĄĆ PRACĘ PO UKOŃCZENIU KURSU?

Osoby, które pomyślnie ukończyły szkolenie w Erudiogroup zyskują możliwość legalnego zatrudnienia jako Przedstawiciel handlowy w firmach prywatnych i korporacjach. Kurs przeznaczony jest również dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Cena: 219 zł

KUP TERAZ!