SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Czas trwania kursu: 30h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem cząstkowym.

Kurs kończy się ogólnym testem sprawdzającym wiedzę (online).

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu drogą pocztową do 7 dni roboczych.

TEMATYKA KURSU

Kurs składa się z sześciu modułów:

  • Moduł 1 Podstawowe pojęcia marketingu
  • Moduł 2 Pojęcie Rynku, segmentu rynku
  • Moduł 3 Klienci
  • Moduł 4 Badania marketingowe
  • Moduł 5 Źródła informacji badań marketingowych, promocja i reklama
  • Moduł 6 Negocjacje

Czas trwania kursu: 30 godzin

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzając podjąć pracę na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Osoby, które nie posiadają specjalistycznego wykształcenia w dziedzinie marketingu zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z pracą Managera ds. marketingu, poszerzą swoje kompetencje oraz pozyskają wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu. .

GDZIE MOŻNA PODJĄĆ PRACĘ PO UKOŃCZENIU KURSU?

Osoby, które pomyślnie ukończyły szkolenie w Erudiogroup zyskują możliwość legalnego zatrudnienia jako Specjalista ds. marketingu w firmach prywatnych, instytucjach państwowych oraz organizacjach non-profit. Kurs znacząco podnosi kompetencje osób, prowadzących własną działalność gospodarczą.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Cena: 219 zł

KUP TERAZ!