SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Czas trwania kursu: 30h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem cząstkowym.

Kurs kończy się ogólnym testem sprawdzającym wiedzę (online).

W terminie 7 dni od daty zdania testu ogólnego, uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający odbycie kursu, zgodnie z wytycznymi MEN.

TEMATYKA KURSU

Kurs składa się z sześciu modułów:

  • Moduł 1 Podstawowe pojęcia marketingu
  • Moduł 2 Pojęcie Rynku, segmentu rynku
  • Moduł 3 Klienci
  • Moduł 4 Badania marketingowe
  • Moduł 5 Źródła informacji badań marketingowych, promocja i reklama
  • Moduł 6 Negocjacje

Czas trwania kursu: 30 godzin

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzając podjąć pracę na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Osoby, które nie posiadają specjalistycznego wykształcenia w dziedzinie marketingu zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z pracą Menagera ds. marketingu, poszerzą swoje kompetencje oraz pozyskają wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu. .

GDZIE MOŻNA PODJĄĆ PRACĘ PO UKOŃCZENIU KURSU?

Osoby, które pomyślnie ukończyły szkolenie w Erudiogroup zyskują możliwość legalnego zatrudnienia jako Specjalista ds. marketingu w firmach prywatnych, instytucjach państwowych oraz organizacjach non-profit. Kurs znacząco podnosi kompetencje osób, prowadzących własną działalność gospodarczą.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach wg MEN – ustawa z dnia 11.01.2012 Dz.U z 2014 r poz. 622) listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Cena: 219 zł

KUP TERAZ!