OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Czas trwania kursu: 30h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem cząstkowym.

Kurs kończy się ogólnym testem sprawdzającym wiedzę (online).

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu drogą pocztową do 7 dni roboczych.

TEMATYKA KURSU

Kurs składa się z sześciu modułów:

  • Moduł 1 Problematyka starości. Zagadnienia ogólne.
  • Moduł 2 Choroby wieku starczego
  • Moduł 3 Rehabilitacja osób starszych
  • Moduł 4 Zasady żywienia osób starszych
  • Moduł 5 Obowiązki opiekuna osób starszych. Aspekty prawne i etyczne
  • Moduł 6 Organizacja opieki nad osobami starszymi w Niemczech

Czas trwania kursu: 30 godzin

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs adresowany jest do osób, które chcą podjąć pracę jako opiekun osoby starszej – w Polsce lub za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec. Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego poszerzą swoje kompetencje oraz pozyskają wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu opiekuna.

GDZIE MOŻNA PODJĄĆ PRACĘ PO UKOŃCZENIU KURSU?

Osoby, które pomyślnie ukończyły szkolenie w Erudiogroup zyskują możliwość legalnego zatrudnienia jako opiekun osoby starszej w kraju i za granicą – zarówno w domu podopiecznego, jak i w specjalistycznych placówkach, prowadzonych przez osoby prywatne, fundacje i stowarzyszenia.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Cena: 180 zł

KUP TERAZ!