TRENER SZKOLENIOWIEC

Czas trwania kursu: 32h

PRZEBIEG KURSU

Kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej ERUDIOGROUP

Kursant zdobywa wiedzę z wybranego tematu, przerabiając kolejne moduły tematyczne, z których każdy kończy się testem cząstkowym.

Kurs kończy się ogólnym testem sprawdzającym wiedzę (online).

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu drogą pocztową do 7 dni roboczych.

TEMATYKA KURSU

Kurs składa się z pięciu modułów:

  • Moduł 1 Komunikacja interpersonalna
  • Moduł 2 Trener jako gospodarz szkolenia.
  • Moduł 3 Prowadzenie prezentacji
  • Moduł 4 Zarządzanie procesem grupowym
  • Moduł 5 Organizacja szkoleń i ocena ich efektywności

Czas trwania kursu: 32 godzin

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

Kurs Trener- Szkoleniowiec uczy podstawowych umiejętności trenerskich, wspomaga pracę profesjonalnych trenerów oraz ułatwia osiąganie celów, jakie stawiają przed sobą osoby z branży szkoleniowej. Przedstawiono w nim podstawowe koncepcje teoretyczne, jakie powinien znać każdy dobry trener oraz szereg rad praktycznych, dotyczących autoprezentacji i sposobów prowadzenia szkoleń. Uczestnik kursu otrzymuje od nas profesjonalne wskazówki, jak poszerzać własne kompetencje oraz umiejętności słuchaczy.

GDZIE MOŻNA PODJĄĆ PRACĘ PO UKOŃCZENIU KURSU?

Dzięki nowym kompetencjom, nasi słuchacze mogą podjąć pracę w profesjonalnych ośrodkach szkoleniowych lub zostać trenerami jako freelancerzy. Z uwagi na ciągle rosnące zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, oba typy wykonywania działalności szkoleniowej przynoszą trenerom wiele satysfakcji i stałe źródło dochodu.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia listownie na wskazany adres zamieszkania. Za dodatkową opłatą 35 zł istnieje możliwość przetłumaczenia zaświadczenia na dowolny język.

Cena: 220 zł

KUP TERAZ!