Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne Erudiogroup

Jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego, która jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez miasto Wrocław.

Przeprowadzamy szkolenia z wykorzystaniem  platformy edukacyjnej oraz metod i technik kształcenia na odległość. Pozwala to na ukończenie kursu bez obecności na Sali wykładowej.

 

Nasze Social Media

Zaloguj się